Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

11.01.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA PIECZEWO!!!

W dniach od 05.02.2018 r. do 09.02.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. JEZIOŁOWICZA 14 - 05.02.2018 r. w godz. 16:00-18:00
  • ul. STRAMKOWSKIEJ 5 - 06.02.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. PANASA 1B - 06.02.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. WACHOWSKIEGO 5 - 07.02.2018 r. w godz. 16:00-18:00
  • ul. NIENACKIEGO 4 - 08.02.2018 r. w godz. 16:00-18:00
  • ul. KUBUSIA PUCHATKA 67 - 09.02.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. ŚWITYCZ-WIDACKIEJ 14 - 09.02.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz