Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

03.02.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA PODLEŚNA!!!

W dniach od 05.03.2018 r. do 09.03.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. MONIUSZKI 7 - w dniu 05.03.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. PADEREWSKIEGO 3 - w dniu 05.03.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. REYMONTA 39 - w dniu 06.03.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. REYMONTA 5 - w dniu 06.03.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. TCZEWSKA 16 - w dniu 07.03.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. KATOWICKA 1B/1C - w dniu 07.03.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. POPRZECZNA 6 - w dniu 08.03.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. ZAMENHOFA 12 - w dniu 08.03.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. ABRAMOWSKIEGO 1 - w dniu 09.03.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. BYDGOSKA 23 - w dniu 09.03.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz