Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

03.04.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO!!!

W dniach od 07.05.2018 r. do 10.05.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. GRUNWALDZKA 18 - 07.05.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. SMĘTKA 18 - 07.05.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. NA SKARPIE 1 - 08.05.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 8 - 08.05.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO 44 - 09.05.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. KSIĘCIA WITOLDA 21 - 09.05.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. JURANDA ZE SPYCHOWA 6A - 10.05.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. WARSZAWSKA 66 - 10.05.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz