Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

03.04.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA KOŚCIUSZKI!!!

W dniach od 11.06.2018 r. - 15.06.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Głowackiego 30 - 11.06.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Żołnierska 11B - 11.06.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Nowa Niepodległości (między 2-6) - 12.06.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Niepodległości 89B - 12.06.2018 r. w godz. 17:00- 18:00
  • ul. Grabowskiego 37 - 13.06.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Grabowskiego 2 - 13.06.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Grotha 19 (parking) - 14.06.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Narutowicza (między 23A-23B) - 14.06.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Głowackiego 12 - 15.06.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kościńskiego 9 - 15.06.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz