Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

13.06.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA GUTKOWO!!!

W dniach od 02.07.018 r. do 06.07.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Żurawia 87 - 02.07.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Wilgi 14 - 02.07.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Wachmistrza Soroki 2 - 03.07.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Żurawia 26 - 03.07.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kresowa 82 - 04.07.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kmicica 16 - 05.07.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Stokowa 38 - 05.07.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Poranna 9 - 05.07.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Sokola 2 - 06.07.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kanarkowa 24 - 06.07.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz