Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

12.09.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA MAZURSKIEGO!!!

W dniach od 24.09.018 r. do 28.09.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Pasymska 36 - 24.09.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Stefczyka 17 - 24.09.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kręta 13 - 25.09.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Walecznych 4 - 25.09.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Gołdapska 2J - 26.09.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Niborska 21 - 26.09.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Czeska 26 - 27.09.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Wyszyńskiego 5G - 27.09.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Augustowska 36 - 28.09.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Białostocka 27 - 28.09.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz