Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

03.10.2018

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA PODGRODZIE!!!

W dniach od 17.12.2018 r. do 21.12.2018 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Knosały 7A - 17.12.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Lengowskiego 22 - 17.12.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Profesorska 13 - 18.12.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Polna 16 - 18.12.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Borkowskiego 25 - 19.12.2018 r. w godz. 16:00-18:00
  • ul. Rymkiewicza 4 - 20.12.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Martuszewskiego 38 - 20.12.2018 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Gałczyńskiego 35 - 21.12.2018 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Iwaszkiewicza 39 - 21.12.2018 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz