Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

31.01.2017

UWAGA  MIESZKAŃCY OSIEDLA PIECZEWO !!!

W dniach 6-10 lutego 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  •      06.02.2017 r. w godz. 16:00 - 18:00 przy ul. Jeziołowicza 15
  •      07.02.2017 r. w godz. 16:00 - 18:00 przy ul. Stramkowskiej 5
  •      08.02.2017 r.  w godz. 16:00 - 18:00 przy ul. Wachowskiego 5
  •      09.02.2017 r. w godz. 16:00 - 18:00 przy ul. Nienackiego 4
  •      10.02.2017 r. w godz. 16:00 - 18:00 przy ul. Kubusia Puchatka 2

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz