Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

08.03.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA JAROTY !!!

W dniach 13.03.2017 r. - 22.03.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:

 • ul. Okólna 4 w dniu 13.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Jarocka 57 w dniu 13.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Malewskiego 12 w dniu 14.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Boenigka 32A w dniu 14.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Boenigka 12 w dniu 15.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Burskiego 13 w dniu 15.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Wilczyńskiego 6A w dniu 16.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Pomorska 19 w dniu 16.03.2017 r. w godz.17:00-18:00
 • ul. Flisa 7 w dniu 17.03.2017 r. w godz.16:00-16:50
 • ul. Witosa 25 w dniu 17.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Kanta 26 w dniu 20.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Mroza 18 w dniu 20.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Bajkowa 55 w dniu 21-03-2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Kubusia Puchatka 22 w dniu 21.03.2017r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Wiecherta 12 w dniu 22.03.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Herdera 7 w dniu 22.03.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz