Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

20.04.2017

UWAGA  MIESZKAŃCY OSIEDLA KORTOWO!!!

W dniach 18.05.2017 r. - 19.05.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Tęczowa 12, 18.05.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Księżycowa 10, 18.05.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Gwiezdna 7, 19.05.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Zodiakalna 1, 19.05.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz