Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

29.06.2017

UWAGA  MIESZKAŃCY OSIEDLA ZIELONA GÓRKA !!!

W dniach od 24.07.2017 r. do 26.07.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Jeżynowa 2 - 24.07.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Malinowa 13 - 24.07.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Wiśniowa 6 - 25.07.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Agrestowa 1 - 25.07.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Morwowa 19 - 26.07.2017 r. w godz. 16:00-17:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz