Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

29.06.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA BRZEZINY!!!

W dniach od 22.08.2017 r. do 28.08.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Gruszowe Sady 1 - 22.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Wilamowskiego 11 - 22.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Wengris 18 - 23.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Martyniaka 11A - 23.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Bloka 3 - 24.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Wadowskiego 21 - 24.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Olszewskiego 22 - 25.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Młynka 11 - 25.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kalinowskiego 2 - 28.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Dubiskiego 43 - 28.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz