Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

29.06.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA DAJTKI !!!

W dniach od 01.08.2017 r. do 04.08.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Żytnia 22 - 01.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Żytnia 57 - 01.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kłosowa 45 - 02.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Traktorowa 23 - 02.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Słonecznikowa 20 - 03.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Rolna 161A - 03.06.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Dożynkowa 90E - 04.08.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Strąkowa 34 - 04.08.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz