Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

11.08.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA LIKUSY !!!

W dniach od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Wędkarska 76 - 11.09.017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Letniskowa 3 - 11.09.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Letniskowa 11 - 12.09.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Jagodowa 41 - 12.09.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Wczasowa 2 - 13.09.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Świerkowa 44 - 13.09.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Świerkowa 13 - 14.09.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Limbowa 18 - 14.09.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kasztanowa 6 - 15.09.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Klonowa 35 - 15.09.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz