Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

26.09.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA KORMORAN I POJEZIERZE !!!

W dniach od 09.10.2017 r. do 13.10.2017 r. oraz od 16.10.2017 r. do 18.10.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
 • ul. Żołnierska 21 - 09.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Piłsudskiego 58 - 10.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Wyszyńskiego 8 - 10.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Dworcowa 65 - 11.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Pstrowskiego 33B - 11.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Pstrowskiego 17 - 12.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Pstrowskiego 9 - 12.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
 • ul. Dworcowa 15 - 13.10.2017 r. w godz. 16:00-18:00
 • ul. Kołobrzeska 13i - 16.10.2017 r. w godz. 16:00-18:00
 • ul. Pana Tadeusza 9 - 17.10.2017 r. w godz. 16:00-18:00
 • ul. Pana Tadeusza 20 - 18.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
 • ul. Kołobrzeska 32B - 18.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz