Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

26.09.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLI WOJSKA POLSKIEGO I ZATORZE !!!

W dniach od 02.10.2017 r. do 06.10.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Struga 8 - 02.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Małeckiego 1 - 02.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Puszkina 24 - 03.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kossaka 2/4 - 03.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Niedziałkowskiego 7c - 04.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Radiowa 1A - 04.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • Aleja Wojska Polskiego 19 - 05.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • Aleja Wojska Polskiego 11A - 05.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Gietkowska 3 - 06.10.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kasprowicza 16 - 06.10.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz