Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

mobilny PSZOK

24.10.2017

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA KĘTRZYŃSKIEGO !!!

W dniach od 06.11.2017 r. do 09.11.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów problemowych przez Mobilny PSZOK.

Harmonogram zbiórki:
  • ul. Jasna 5 - 06.11.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Partyzantów 14 - 06.11.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Mickiewicza 14 (w podwórku) - 07.11.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Kopernika 36 - 07.11.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Kościuszki 29 (w podwórku) - 08.11.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Dąbrowszczaków 34 - 08.11.2017 r. w godz. 17:00-18:00
  • ul. Warmińska 18 (w podwórku) - 09.11.2017 r. w godz. 16:00-16:50
  • ul. Marii Zientary-Malewskiej 24 - 09.11.2017 r. w godz. 17:00-18:00

Każdy mieszkaniec Olsztyna może skorzystać z nieodpłatnego oddania niżej wymienionych odpadów. Odpady należy dostarczyć wyłącznie do wyznaczonego miejsca zbiórki zgodnie z harmonogramem.

Przed i po wyznaczonym terminie odpady nie będą odebrane.

Mobilny PSZOK nie odbiera odpadów bezpośrednio z gospodarstwa domowego.

Mobilny PSZOK będzie zbierał m.in.: farby i opakowania po farbach, opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki, opony oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji pod nr tel. 89 533 84 20 wew. 110 i 240


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz