Oddaj odpady 

w dobre ręce...

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Czytaj więcej...

Czy wiesz wszystko o odpadach?

Odpady

Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których się pozbywamy, zamierzamy się pozbyć lub do ich pozbycia jesteśmy zobowiązani. 

Odpady niestety w większości trafiają na składowiska. O ile dawniej problem rozwiązywano znajdując kolejne miejsca do składowania, obecnie poszukuje się sposobów na ich racjonalne gospodarowanie i powtórne wykorzystanie. Doświadczenie wielu zachodnich krajów wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów odpadów jest ich prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli  wyselekcjonowanie cennych surowców w naszym domu, które dzięki specjalnym zbiórkom poddawane zostaną procesom odzysku i recyklingu.

Czas rozkładu odpadów

 • bilet autobusowy – 4 tygodnie
 • chusteczki higieniczne – 3 miesiące
 • ogryzek – 2 - 6 miesięcy
 • bawełniana szmatka – 5 miesięcy
 • materiał wełniany – 1 - 5 lat
 • sznurek – 14 miesięcy
 • niedopałek papierosa – 1 - 10 lat
 • guma do żucia - 5 lat
 • odpady drewniane – 10 - 13 lat
 • odzież skórzana – 30 - 50 lat
 • opona – 80 lat
 • puszka aluminiowa – 50 - 100 lat
 • karton po mleku – 150 - 200 lat
 •  woreczek z tworzywa sztucznego – 200 lat
 • zapalniczka – 400 lat
 • butelka plastikowa – 450 - 500 lat
 • płyta CD – 2000 lat
 • butelka szklana – może nie rozłożyć się nigdy