Oddaj odpady 

w dobre ręce..

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a wraz z nim nowe obowiązki vtyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym informuję, że:

 1. procesorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43D zwany dalej procesorem; procesor prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawartą umową i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. posiadane dane są dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, czyli w związku z zawartą umową,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od procesora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych, o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez spółkę Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy.