Oddaj odpady 

w dobre ręce..

OFERTA

 

UWAGA!!!

 

OD 1.05.2019r. OZK SP. Z O.O. PRZY UL. LUBELSKIEJ 43D NIE PROWADZI PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

NOWY PSZOK JEST ZLOKALIZOWANY PRZY UL. TOWAROWEJ 20A

          

 *Wszelkich informacji na ten temat udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna pod nr tel. (89) 527 31 11 wew. 225

 

 

Czym się zajmujemy

Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. jest spółką ze stuprocentowymi udziałami Gminy Olsztyn. Poniżej zapoznają się Państwo z naszą ofertą:

 

instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

  • Zlokalizowana na terenie OZK instalacja spełnia wszystkie wymogi techniczne i ekologiczne Unii Europejskiej. Gwarantujemy stały odbiór i skuteczne unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych od naszych kontrahentów.
  • Przyjmujemy również: leki, chemikalia laboratoryjne, odczynniki fotograficzne 
  • Posiadamy specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów spełniające wymogi ADR dotyczące przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 

 

Pozostałe usługi

  • Transport odpadów

  • Ważenie pojazdów i zespołów pojazdów

 

 

Zapisz