Oddaj odpady 

w dobre ręce..

INFORMACJE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


 

DOFINANSOWANIE Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów

Spółka w  2013 r. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów z możliwością zastosowania działań demonstracyjno-edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii zbiórki i selekcji odpadów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym”.
W dniu 14 sierpnia 2014 r. ww. przedsięwzięcie przekazano do eksploatacji.

 


 

Zapisz